Διαβάζοντας στο βρεφικό τμήμα

από την Αναστασία Κουρούμπαλη

Η ανάγωση βιβλίου είναι μια αγαπημένη συνήθεια των παιδιών στο βρεφικό τμήμα και την επιζητούν, καθημερινά.

Slide3

Η συνήθεια αυτή μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρουσα, εμπλουτίζοντάς την και με άλλες δράσεις:

Slide2

Παίζοντας ένα θεατρικό παιχνίδι με θέμα την ιστορία, τα παιδιά εμπνέονται ώστε να φτιάξουν κούκλες κουκλοθεάτρου. Μετά, παρακολουθούν το κουκλοθέατρο με τις κούκλες που έφτιαξαν και παίρνουν μόνα τους την πρωτοβουλία να αναπαράξουν την ιστορία, αισθανόμενα έτσι χαρούμενα και δημιουργικά!

Slide1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.