Από το παιχνίδι στην ανακάλυψη

από την Ελένη Τριανταφυλλοπούλου

Αξιοποιώντας την πρόταση της Νάλιας να παίξουμε στην τάξη των προ-προνηπίων με μπαλόνια, μάθαμε για τη λειτουργία της αναπνοής.
Slide1 (1)

Παίξαμε παιχνίδια με τα μπαλόνια και σκεφτήκαμε περίεργους τρόπους μεταφοράς τους.

Slide2 (1)

Συνεργαστήκαμε ανά ζευγάρια.

Slide3 (1)

Ανακαλύψαμε το στατικό ηλεκτρισμό.

Slide4 (1)

Πειραματιστήκαμε…..

Slide5 (1)

Και ανακαλύψαμε το δικό μας καινούργιο πείραμα.

Slide6 (1)

Τόσο απλά, οι μικροί επιστήμονες βάζουν πλώρη και για άλλες ανακαλύψεις!

Slide7 (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.