Κορδέλες στο βρεφικό τμήμα

από την Αναστασία Κουρούμπαλη

Οι κορδέλες περιτυλίγματος είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο δουλειάς στο βρεφικό τμήμα.

Slide1 (2)

Αρχικά, τα παιδιά τραβούν τις κορδέλες που εξέχουν από ένα κουτί, εξελλίσοντας τους λεπτούς χειρισμούς.

Slide2 (1)

Μετά, με τις ίδιες κορδέλες δημιουργούνται εμπόδια όπου τα παιδιά με χαρά ψάχνουν να βρούν τρόπο να τα διανύσουν, προσαρμόζοντας έτσι την κίνηση του σώματος τους.

Slide3

Ένεργοποιούν επίσης την φαντασία τους δημιουργώντας κολλάζ με τις κορδέλες.

Στο τέλος της μέρας, ανακαλύπτεις πόσοι τομείς ανάπτυξεις εξελλίσονται με μόνο εφόδιο, κορδέλες και πολλή όρεξη για δημιουργικά παιχνίδια!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.