απ΄το 8 και το 9 ποιο να διαλέξω?

Τα παιδιά προτείνουν τίτλους για την εφημερίδα που θα δημιουργήσουν. Ύστερα ψηφίζουν ποιο όνομα τους αρέσει περισσότερο. Μετά μετρούν τις ψήφους που μάζεψε κάθε όνομα και υπολογίζουν ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διαφωνία τους για το ποιο είναι μεγαλύτερο το 8 ή το 9 αλλά και οι τρόποι που ανακάλυψαν για να καταλήξουν σε συμπέρασμα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.