πως να διακρίνετε έναν πραγματικά καλό παιδικό σταθμό

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό της Αμερικής για την Προσχολική Εκπαίδευση (NAEYC), το σχολείο που παρακολουθει το παιδί σας (ηλικίας 3-6 ετών) θα πρέπει να πληρεί τουλάχιστο τα δέκα παρακάτω σημεία προκειμένου να θεωρείται πραγματικά καλό.Για σκεφτείτε το λίγο…

(το κείμενο το βρήκαμε στο www.preschooleducation.com και είναι στα αγγλικά φυσικά, ίσως όμως κάποια στιγμή το μεταφράσουμε….)

1. Children spend most of their playing and working with materials or other children. They do not wander aimlessly, and they are not expected to sit quietly for long periods of time.

2. Children have access to various activities throughout the day. Look for assorted building blocks and other construction materials, props for pretend play, picture books, paints and other art materials, and table toys such as matching games, pegboards, and puzzles. Children should not all be doing the same thing at the same time.

3. Teachers work with individual children, small groups, and the whole group at different times during the day. They do not spend all their time with the whole group.

4. The classroom is decorated with children’s original artwork, their own writing with invented spelling, and stories dictated by children to teachers.

5. Children learn numbers and the alphabet in the context of their everyday experiences. The natural world of plants and animals and meaningful activities like cooking, taking attendance, or serving snack provide the basis for learning activities.

6. Children work on projects and have long periods of time (at least one hour) to play and explore. Worksheets are used little if at all.

7. Children have an opportunity to play outside every day. Outdoor play is never sacrificed for more instructional time.

8. Teachers read books to children individually or in small groups throughout the day, not just at group story time.

9. Curriculum is adapted for those who are ahead as well as those who need additional help. Teachers recognize that children’s different background and experiences mean that they do not learn the same things at the same time in the same way.

10. Children and their parents look forward to school. Parents feel secure about sending their child to the program. Children are happy to attend; they do not cry regularly or complain of feeling sick.

Copyright © 1996 by National Association for the Education of Young Children. Reproduction of this material is freely granted, provided credit is given to the National Association for the Education of Young Children.De

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.