η εφημεριδα μας!

Διαβάστε

την εφημεριδα

των παιδιών μας!

Τεύχος

Ιανουαρίου 2011.

Νέα από

το σχολείο,

τις εκδρομές,

τις δραστηριότητες

και την

χριστουγεννιάτικη

γιορτή!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.