ποια ειναι η Dorothy Snot

Slide2
Η Dorothy Snot είναι ένα ελληνικό, μικρού μεγέθους σχολείο για πολύ μικρά παιδιά, με την δική του ξεκάθαρη εκπαιδευτική φιλοσοφία βασισμένη εξ΄ολοκλήρου στις αρχές της βιωματικής μάθησης μέσα από το παιχνίδι (play based learning) & εφάμιλλο με τα καλύτερα διεθνή preschools.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.